RSS
May 16

Новини

Приоритетът – справедливо и достойно заплащане на труда

За КНСБ справедливото и достойно заплащане на труда ще бъде основен приоритет през следващите години:

Първо, защото това е фокусът на синдикалната дейност и ние го дължим на нашите членове като конкретни резултати и постижения в колективното договаряне на различните равнища;

 

Ескизи за труда, заплатите и ситуацията около ОЦК-Кърджали (Продължение)

Това, което още се скрива от широката общественост, е че ниският стандарт на живот на работещите в ОЦК, както и на повечето лица на наемния труд от региона, вече е доминантен ...

 

Ескизи за труда, заплатите и ситуацията около ОЦК-Кърджали

Във връзка с постоянно влошаващата се ситуация около оловно-цинковия комплекс /ОЦК/ в гр. Кърджали и повдигнатите въпроси за евентуалната релокация на работна сила от ОЦК-Кърджали към ГОРУБСО-Мадан или евентуално към КЦМ-Пловдив...

 

„ОЦК” АД – Кърджали през погледа на Васил Яначков, председател на Синдикална федерация „Металици” – КНСБ

Внимателният поглед на специалистите за потенциала на производство на олово и цинк в България, включващ рудодобива и оловно-цинковите заводи в Пловдив...

 
Още статии...