RSS
May 16

Новини

Недоволството срещу богатите става глобално

Никога не добър знак, когато политиците започнат да апелират към патриотизма на данъкоплатците.

 

1500 лева глоба ще плащат работодатели, които не декларират условията на труд

От 500 до 1500 лв. е глобата за работодател, който не подаде уведомление или декларация за състоянието на условията на труд във фирмата.

 

ПОД ЗЕМЯТА - БЕЗОПАСНОСТ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ В ЗАБОЯ...

Новата техника на шведската фирма “Сандвик” е вече доставена на рудник “Крушев дол” в Мадан.

 

Проект BG051PO001-7.0.07-0157-C0001 „Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места”

От 01.06.2013 г. стартира изпълнението на Проект „Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места”. Бенефициент по договора е Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите. Партньор в изпълнението на Проекта е UNESKO Youth Club Of Thessaloniki – Гърция.

 
Още статии...