RSS
May 16

1500 лева глоба ще плащат работодатели, които не декларират условията на труд

От 500 до 1500 лв. е глобата за работодател, който не подаде уведомление или декларация за състоянието на условията на труд във фирмата. До 30 април е срокът за подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. До сега в Инспекцията по труда във В. Търново декларации и уведомления са подали около 700 работодатели, каза директорът инж. Невена Стефанова.
Документ подават всички работодатели, които нямат подадена и успешно приета декларация или уведомление за 2011 г. и публикувана в публичния регистър на сайта на ИА “Главна инспекция по труда”. Уведомление се подава, ако няма промяна в обстоятелствата. Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална Инспекция по труда.
На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg е създадена рубрика “Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”, където е достъпен за изтегляне безплатен софтуер (ЗБУТ+) за попълване на декларациите и уведомленията.