RSS
May 16

Проектът „Шанс за работа”- 2013год. в регион Бургас

В края на м. Февруари стартира проект „Шанс за работа” – 2013 год., който ще се реализира в общините Бургас, Карнобат и Средец. Проектът е спечелен от КНСБ и ще се прилага на територията на цялата страна. Проектът ще предостави възможности на безработни лица да придобият умения по различни професии, чрез включването на лица над 50 години в професионално обучение с последващо стажуване по съответната професия. Целта на обучението по ключови компетентности е да се подобрят вътрешните ресурси на целевите групи за справянето на проблема „безработица“.

Поради ограниченото търсене на работна сила, в резултат на кризата и отчетеното нарастване на броя на безработните лица над 50-годишна възраст, лицата с ниско образование и без квалификация (вкл. от ромски произход), КНСБ се насочи към разработването на настоящия проект. За трите общини ще бъдат обучени 45 безработни, като крайната цел е да придобият втора степен на професионална квалификация по професията „Болногледач“, като преминат през три етапа на обучение:

  • Провеждане на мотивационно обучение
  • Обучение по ключова компетентност „Работа в екип”
  • Обучение по част от „Болногледач”

С придобитата професия те ще могат да постъпят на работа като болногледачи, домашни санитари, лични асистенти и обслужващи болни. Институциите ангажирани с изпълнението на проекта са: АЗ, РСЗ, ДБТ, ЦПО към КНСБ, КРО и работодателите по Проекта МБАЛ – Бургас, МБАЛ – Карнобат и МБАЛ – Средец.