RSS
May 16

Съвместна акция на младежи от К7 и МФ21ВЕК във Велико Търново по повод на Международния ден на младите хора

По повод Международният ден на младите хора - 12 август вчера в старопрестолния град

Mладежи - доброволци от Клуб "К7" към център Амалипе( работещ по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН") и младежи членове на Младежки форум 21 век обединиха усилия за обогатяване здравната, и трудовоправната култура на младите хора. Инициативата започна в 16 ч. пред сградата на Община В.Търново с раздаването на брошури за трудовите права, здравнообразователни материали и презервативи, а по-късно продължи с почистване около паметника на Аценевци."С тези дейности доброволците целят да покажат, че младите хора днес са активни, дейни и отговорни", коментира Момчил Баев- членуващ и в двете организации.