RSS
May 16

Половината от полагащото се възнаграждение

Въпрос: Здравейте! Пиша Ви по повод, че до днес 09.04.2012 работодателя ми е изплатил половината от полагащото се възнаграждението за месец януари 2012. Въпроса ми е дали работодателя ми може със задна дата да ми намали основната работна заплата и с какво ме защитава закона, при положение че за това намаление съм уведомена месеци назад.  
Благодаря!

Отговор: Съгласно чл. 245 от Кодекса на труда:" При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за  страната. "
Алинея 2  на същия член гарантира изплащането на остатъка от възнаграждението: " Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждения остава изискуема и се изплаща задължително заедно със законна лихва."
Така, че ако от деня, в който работодателят Ви е дължал изплащането на пълното трудово възнаграждение по трудов договор, но Ви е изплатил само част от него, той Ви дължи не само остатъка, но и лихва за всеки ден забава.
Относно конретния ви въпрос:
Чл. 118 забранява едностранното изменение на трудовото правоотношение от страна и на работника и на работодателя. Работодателят Ви може да намали трудовото Ви възнаграждение само и единствено с ваше съгласие, което трябва да бъде изразено писмено. Не е достатъчно само наличие на уведомление или заповед от работодателя.  Ако липсва такова  при евентуален процес съдът би отменил такава заповед на работодателя като незаконосъобразна.  
За да защитите правата си и да оспорите неправомерното намаление на заплатата Ви можете да сигнализирате инспекцията по труда, като те са длъжни в едномесечен срок да Ви отговорят.
Що се отнася до неизплатената част от трудовото възнаграждение, може да  търсите изплащането и по съдебен ред, без да прекратявате трудовото си правоотношение.
Ако имате други въпроси не се притеснявайте да ни потърситите

С уважение : Антон Генчев- юрист

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови