RSS
May 16

Над 20% от осигуровките се внасят със закъснение

С 20 млн. лв. по-малко стари задължения са събрали данъчните в сравнение с 2010 г.
Над 1 млрд. лв. от събраните 4.6 млрд. лв. социални и здравни осигуровки са внесени след срока, показват данните на НАП, изготвени за в. "Сега". Това означава, че работодателите, които обикновено се бавят с плащането заради финансови трудности, се натоварват допълнително и с огромната лихва. За просрочени осигурителни задължения лихвата е 20% плюс основния лихвен процент, докато за забавени данъци е само 10% към ОЛП. Така дори след месец работодателите да намерят средства, сумата се оказва много по-висока и те отново не успяват да я погасят. Затова от бизнеса отдавна настояват двете наказателни лихви да се изравнят.Синдикатите обаче не са съгласни, тъй като според тях по-високата лихва кара работодателите първо да плащат осигурителни вноски, които носят права на хората.
Общо 1.027 млрд. лв. са събрани през 2011 г. след срока за внасяне, като 860.7 млн. лв. са възникнали през същата година. 762 млн. лв. от събраните просрочени задължения са за социални осигуровки, което е 24% от всички събрани през м.г. пари за пенсии, болнични, майчински и безработица. Събраните забавени здравни вноски пък са 265 млн. лв.
С 48 млн. лв. повече в сравнение с 2010 г. са влезлите в хазната по-стари задължения. Събираемостта при нововъзникналите обаче е по-слаба. "В резултат от икономическата обстановка бизнесът изпитва все по-големи затруднения да изпълнява своите задължения и все повече отлага плащания", признават от НАП. Като цяло събраните забавени плащания от вноски са с 20 млн. лв. (2%) по-малко, отколкото през 2010 г. От главница са събрани 1.002 млрд. лв., а от лихви 25 млн. лв. В сравнение с 2010 г. събраните пари от лихви върху осигуровки са били със 7 млн. лв. повече, но при главницата - с 27 млн. лв. по-малко. Но не може да се каже колко просрочени задължения данъчните имат да събират. Те се оправдават с липсата на данни за общата сума с бързата им динамика, тъй като всеки месец се правят плащания.
Честа практика вече е работодателите да отбелязват още с декларирането на задълженията си, че ще ги платят по-късно, отчитат данъчните. Така си осигуряват спокойствие за известно време въпреки лихвите.

Сега - Дина Христова