RSS
May 16

"Пренос" на отпуск

Въпрос: Бих искала да "пренеса" 10 дена от платения ми год. отпуск за 2011 г. , за ползване през 2012 г. И ако не мога -защо? Мед.сестра съм с 20 г. стаж. Благодаря!

Отговор:
Относно Вашето питане, мога да ви отговоря че относимата правна уредба се съдържа в Глава 8, Раздел 3 на Кодекса на труда и по-специално чл.176.
Алинея 2 от него гласи "При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година". Това означава, че може да пренесете максимум 10 работни дни от полагаемия Ви се платен годишен отпуск, ако имате съгласието на работодателя, имайте предвид, че израза "уважителни причини" не е изрично дефиниран, така че това може да бъде всяка причина, която за самия работник или служител  е важна.
Освен това трябва да се знае, че съгласно чл.176 ал1 и ал 3 КТ общият брой дни, които могат да бъдат отложени от работодателя поради важни производствени причини и от работника поради уважителни такива не може да е повече от 10 дни. Това означава, че сега ако отложите ползването на 10 работни дни от отпуска Ви, не можете да отложите повече на това основание, по същия начин и работодателят Ви не би могъл да извърши това.

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови