RSS
Nov 13

Въпроси и отговори

Kаква е издръжката необходима за дете на 8 години?

Въпрос: Здравейте, Майка съм на дете на 8 годишна възраст. Към момента отглеждам детето си сама. Интересува ме според статистически данни каква е издръжката необходима на дете в тази възраст. Питането ми е свързано с факта, че към момента издръжка на детето е недостатъчна /100лв./ И двамата с баща му се осигуряваме на заплати над средните за страната. Детето е с диагностицирана бронхиална астма, флуороза на постоянни зъби.
Благодаря ви.

 

Половината от полагащото се възнаграждение

Въпрос: Здравейте! Пиша Ви по повод, че до днес 09.04.2012 работодателя ми е изплатил половината от полагащото се възнаграждението за месец януари 2012. Въпроса ми е дали работодателя ми може със задна дата да ми намали основната работна заплата и с какво ме защитава закона, при положение че за това намаление съм уведомена месеци назад.  
Благодаря!

 

"Пренос" на отпуск

Въпрос: Бих искала да "пренеса" 10 дена от платения ми год. отпуск за 2011 г. , за ползване през 2012 г. И ако не мога -защо? Мед.сестра съм с 20 г. стаж. Благодаря!

 

След 2014 година отпадат ли точките при ранно пенсиониране 1 и 2 категория труд и ако отпадат изисква ли се някакъв приравнен стаж?

Въпрос: Здравейте, интересува ме след 2014 година отпадат ли точките при ранно пенсиониране 1 и 2 категория труд и ако отпадат изисква ли се някакъв приравнен стаж. Благодаря ви!

Янка Бончева

 

 

Възможност в КТД за ползване до 2 часа почивка за лични неотложни нужди в рамките на работния ден?

Въпрос: Ако договорим в КТД възможност за излизане в рамките на работния ден - примерно до 2 часа - за лични неотложни нужди, като какъв отпуск е законно да се отнема на работника и на служителя - платен или неплатен ?
И ако се случи някаква злощастна ситуация в рамките на тези два часа работникът на работа ли е или е в отпуск ? Има ли подобни практики в други предприятия.
С нетърпение ще очаквам Вашият отговор. Благодаря Ви предварително

 

Работното и униформеното облекло

Въпрос: Правната уредба на въпросите, свързани с работното и униформеното облекло, се съдържа в чл. 296 от Кодекса на труда и Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (издадена на основание чл. 296 КТ). Съгласно чл. 296, ал.1 от КТ работодателят осигурява на работниците и служителие безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в  колективния трудов договор. Редът и условията за осигуряване на работно облекло са определени именно в Наредбата за безплатното работно и фирмено облекло. Според чл. 7 от Наредбата, работно облекло се осигурява на работниците, когато условията на работа налагат да се запази личното им облекло. Следователно чл. 296, ал.1 от КТ и чл.7 от Наредбата задължават работодателя при наличие на необходимост да предостави на работниците и служителите работно облекло.

 

Как учители и директори да ползват натрупания стар отпуск от минали години?

Въпрос: Как учители и директори да ползват натрупания стар отпуск от минали години?

 

Къде е описано ползването на отпуските за 2010 и дали могат да се загубят?

Въпрос: В какъв документ е цитирано, че отпускът за 20100г. се ползва приоритетно и ако не се използва изгаря?

 

За съкращение на диабетик се пита Инспекцията по труда

ВЪПРОС: Може ли да съкратя работничка с диабет и решение на ТЕЛК за 60% нетрудоспособност при структурни промени?
М.Д., София

 

Изчисляване на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение

ВЪПРОС: Работник е освободен от предприятието, считано от 25 август 2008 г., по негова молба поради пенсиониране. Преди това е ползвал част от полагащ се платен отпуск с начална дата 9 юли, без да се връща на работа. В заповедта за прекратяване на трудовия договор е определено обезщетение за останалите дни неизползван отпуск и обезщетение от 6 заплати с оглед правото на пенсиониране. И двете обезщетения са изчислени въз основа на брутната заплата за м.юни, по което възникват съмнения дали процедурата  е прецизно приложена.

 
Още статии...