RSS
Nov 13

Коментари

За държавната политика по доходите, за нормативните актове по оценяването и заплащането на служителите в държавната администрация и за последиците от това*

През 2012 година под егидата на административна реформа и под мъдрото управление на т.н. Съвет по административната реформа се приеха важни и принципно нови решения относно заплащането на труда в държавната администрация.

 

Минните предприятия в България залагат на иновативни решения и зелени технологии

Представители на предприятия от минерално-суровинния сектор обсъдиха

 

Нови строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

От 5 юни тази година е в сила Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар