RSS
Sep 29

Коментари

Консервативният догматизъм на Европейския съвет

Европейският съвет от 28-29 юни 2012 г. попари надеждите за поврат в икономическата политика на Европейския съюз

Известно е, че Европейският съюз (ЕС) е в тежко положение. Преди да е излязъл окончателно от световната икономическа криза, започнала през 2008 г. съюзът навлезе в дългова криза и в стагнация на производството, която вече прераства в мека рецесия. Рецесията е по-дълбока в силно задлъжнелите страни. Двете заедно (задлъжнялост и рецесия) ще бъдат трудно преодолени през близките години.

 

Пропиляното десетилетие

Много приказки се изговориха за кризата в Европа. Много от казаното обаче е само празен неонационалистически брътвеж. Положението е сериозно и Европа може да се срине, като изцяло изгуби значението си.

 

Нужна е революционна промяна на политиката

Проф. Дуранкев, неотдавна правителството взе решение да емитира 950 млн. евро по външния дълг с лихва до 10%. Как гледат на това решение?

 

За държавната политика по доходите, за нормативните актове по оценяването и заплащането на служителите в държавната администрация и за последиците от това*

През 2012 година под егидата на административна реформа и под мъдрото управление на т.н. Съвет по административната реформа се приеха важни и принципно нови решения относно заплащането на труда в държавната администрация.

 

Минните предприятия в България залагат на иновативни решения и зелени технологии

Представители на предприятия от минерално-суровинния сектор обсъдиха

 

Нови строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

От 5 юни тази година е в сила Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар