RSS
Sep 29

Само строг контрол може да опази миньорите

Миньорството далеч не е най-опасната професия, но злополуките с трагичен финал – са много. Поредната такава неотдавна отне живота на двама миньори в рудник „Джурково”. По този повод председателят на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ Пенчо Токмакчиев коментира:
Нещата са ясни – конкретно тази злополука стана тогава вследствие на невзривена бомба от предното взривяване на забоя. Има строго разписан правилник за работа в подземните мини. Когато се подготвя забоя за ново взривяване, трябва много внимателно да се огледа къде има невзривени стари бомби. Ако има някакво съмнение,  трябва внимателно да се отвори старата дупка, да се поставят специални ленти, наречени шомполи, които указват направлението на дупката и на 30 см. оттам се пробива новата дупка за последващо взривяване. Независимо, че двамата миньори са били опитни, те са подходили небрежно и лекомислено. При взрив можеш да допуснеш само една грешка. Всеки член от този правилник е писан с кръвта на миньорите, заплатили с живота си. Семействата на двамата миньори бяха подпомогнати и от  кметството в Лъки, и от ръководството на предприятието. Ние обаче настоявахме отново да бъдат инструктирани работниците, както и да се преподпишат всички майстори, които работят с взривни материали.

ЕКП: Трябва да създаваме заетост

Новата стратегия по заетостта на ЕКП цели създаване на качествени работни места, зачитане на трудовите стандарти и социални права.
ЕКП приветства акцента, поставен върху създаването на работни места, особено за млади хора като жизненоважен с оглед излизането от икономическата криза. Такъв фокус подкрепя европейски инициативи като „Младежи в движение” и „ Нови умения за нова работа” и двете от които изглежда, че се развиват в правилната посока.
В частност се подкрепя програмата „гаранция за младежта”, чрез която се търси възможност след период от максимим 6 месеца, на младите хора да се предложи подходяща работа или обучение. Съществува риск тези похвални инициативи да не се приложат на практика, освен ако не се създаде подходяща рамка и адекватно финансиране.
Европейската конфедерация на профсъюзите призовава Европейската комисия да възприеме смесен подход по въпросите на заетостта, образованието и професионалното обучение във всички свои секторни политики. Това означава прилагане на програми, които предвиждат структурни промени в моделите на трудова заетост, улесняват създаването на работни места и предпазват работниците от неблагоприятните икономически и социални ефекти на преминаването към нисковъглеродна икономика.Като приоритет на желанието за  създадаване на устойчива стратегия за нови работни места, е необходимо да се постави качеството на трудовата заетост. Ето защо 60-милионната европейска синдикална структура не приема настоящата политика на общо орязване на средствата: на работни заплати, на социални придобивки, пенсии, публични услуги. Комбинацията от рестриктивни мерки и нарастващо неравенство може да повлече икономиката в нова рецесия и повищаваща се безработица.
Нещо повече, последните предложения на Комисията и Съвета на Европа (ECOFIN) могат да причинят сериозни щети на работническите условия, както и да поставят под въпрос независимостта на синдикатите и тяхното право на колективно договаряне, нещо което е напълно неприемливо за ЕКП.
Управлението на икономиката е прекалено важно, за да бъде поверено само на финансовите министри. Процесът трябва да се направлява от Съвета на Европа, с участието на министрите на труда и социалната политика  и на социалните партньори.

Кризата прави разлика между жени и мъже
Проучване на ЕКП показва, че икономическата криза рефлектира по-тежко върху работещите жени, отколкото върху мъжете.
Жените плащат висока цена в периода на криза. В няколко държави, сектори с преобладаващо наети на работа жени (публична администрация, образование, здравеопазване, текстилна промишленост) правят промени, които едновременно влошават както качеството, така и количеството на предлагана работа. Като политика и възможност за намаляне на публичния дефицит, много правителства са въвели рестриктивни мерки, които са засегнали непропорционално основно жени, същите съставлявщи по-голямата част от наетите в публичния сектор служители.
Друг негативен ефект, който разкрива проучването на ЕКП е свързан с нарастването на дела на несигурната работа (precarious work), изразяващ се в нарастването на броя на трудовите договори за атипични форми на заетост, предлагани основно на млади работещи жени.Икономическата криза засяга финансово жените (замразяването на заплати е факт), физически и психологически (засилено чувство за несигурност и притеснение от загубване на работата, съчетано с повишен стрес и претоварване)
Съществува спешна нужда от фокусиране на вниманието върху разликите във въздействието на кризата, което е различно при мъжете и жените и да се приемат мерки, които ще заздравят позицията на жените на пазара на труда. Заетостта на жените винаги е била ключов момент за растежа на Европа през последните години и политическите мерки, целящи да преодолеят ефекта на кризата, трябва да бъдат насочени към установяване на равенството между мъже и жени, а не да изострят половата сегментация на пазара на труда.

Коментар на председателя на ФНСМ-КНСБ Пенчо ТОКМАКЧИЕВ

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови