RSS
Sep 29

Висока безработица и рискове за България

Висока безработица и несигурност в България очаква Европейската комисия през следващите две години.
Брюксел представи прогнозата си за икономиката на 27-те страни членки, която показва влошаване спрямо прогнозите от пролетта и риск от нова рецесия. Според икономическия комисар Оли Рен (на снимката) европейската икономика ще стагнира с растеж от 0,6% за съюза като цяло и 0,5 на сто за еврозоната. През 2013 г. тя ще "живне" незначително като ще отбележи покачване от съответно 1,5 на сто за ЕС и 1,3% за еврозоната.

Българската икономика, която през последните две години беше изключително зависима от износа, също ще усети влошаването на икономическия климат, тъй като 60% от търговията й е с европейски партньори, а търсенето в ЕС се очаква да намалее още в резултат на кризата.
Заради изключително свитото потребление в страната обаче намалелите приходи, ще доведат до леко спадане на инфлацията. Европейската комисия е доволна от перспективата за намаляване на външната и вътрешна задлъжнялост чрез заложените от правителството съкращения на публичните разходи и замразяването на бюджетните заплати и пенсиите.
Анализът посочва като основни проблеми пред България изключително свитото вътрешно потребление, високата безработица и недостатъчното кредитиране. Чувството за несигурност кара българите да спестяват вместо да харчат, от което бизнесът, лишен от чужди капитали и от достъпни кредити, все повече се задъхва, не се разкриват нови работни места и е трудно да се очаква повишаване на жизнения стандарт.
Като основен проблем за икономиката, освен потреблението, се очертава високата безработица, като Европейската комисия не очаква през следващите две години, че тя ще спадне под 10%. Равнищата на безработица в България ще останат по-високи от средните за ЕС:
- 2011 г. - 12,2% (9,7% за ЕС)
- 2012 г. - 12,1% (9,8% за ЕС)
- 2013 г. - 11,3% (9,6% за ЕС)
Липсата на свежи пари от инвестиции, както и нежеланието на потребителите да харчат, обрича икономиката на по-голяма зависимост от държавните проекти, а пък хазната ще може да разчита предимно на подобряване усвояването на средства от европейските фондове, става ясно от анализа на Европейската комисия. Според прогнозата, ако правителството успее да стимулира вътрешното потребление, икономиката може да се задвижди, въпреки високите нива на безработицата.
За разлика от правителството, което отрича негативен ефект върху българската икономика от случващото се в съседна Гърция, Европейската комисия предупреждава, че нестабилността там, заедно със случващото се на световните пазари, ще забавят възстановяването на потреблението и на инвестициите в България. Страната ни и сега е най-бавно съвземащата се от новите страни членки.
За първи път в тази си прогноза Брюксел отваря дума и за риск от дестабилизиране на банките и допълнително влошаване на бизнес климата в страната. В анализа се говори за ерозия на банковите капиталови буфери и за потенциална опасност от изтегляне на капитали към централите на чуждестранните банки.
България не е изключение от общата картина в Европа. Есенната прогноза на Европейската комисия сочи, че годишният ръст на европейската икономика за 2012 г. ще достигне едва половин процент, като започналото възстановяване от кризата ще спре. Нещо повече - икономиката е заплашена от нова рецесия. Отрицателен растеж през тази и следващата година се очаква в Гърция и в Португалия. Под един процент ще са икономиките на Великобритания, Италия и Кипър.
Есенната прогноза на Еврокомисята предвижда още, че безработицата в Общността ще остане висока, на нива около 9,5 %. Инфлацията ще се върне под 2% (от сегашните три), а при поддържане на сегашния курс, бюджетните дефицити ще бъдат сведени до "здравословните" 3% от БВП до 2013 г. Задлъжнялостта в ЕС като цяло ще достигне пик от 85%, а в еврозоната ще надхвърли 90% от БВП.

Ивайло Калфин, Член на Европейския парламент


http://kalfin.eu/news/read/1433

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови