RSS
Oct 23

Какъв трудов стаж трябва да имам за пенсиониране и как се изчисляват точките за възраст и стаж?

Въпрос: Какъв трудов стаж трябва да имам за пенсиониране и как се изчисляват точките за възраст и стаж?

Отговор: От 2009 г. жените се пенсионират по общия ред на чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) при навършени 60 години и сбор от осигурителен стаж и възраст 94. Ако имате стаж само от трета категория труд необходимите години трудов стаж са 34, тъй като сборът от възрастта и стажът ще е 94.
Ако сте работили в условията на първа и/или втора категория труд в зависимост от продължителността на този стаж е възможно да се пенсионирате при по - ниска възраст от общата, както и при по - малък стаж, тъй като за целите на пенсионирането първа и втора категория стаж се преизчисляват към трета в следното съотношение: три години стаж от първа категория или четири години от втора категория е равен на пет години стаж от трета категория (чл. 104, ал. 2 КСО). За да Ви дадем по - точен отговор е необходимо да конкретизирате въпроса и да посочите на каква възраст сте, както и колко стаж имате и каква категория е той.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови