RSS
Nov 25

VIP пакет за млади безработни

Безработните младежи до 29 г. ще получат абсолютно предимство при обслужването в бюрата по труда, съобщава социалното министерство.

Те вече ще могат да се регистрират лесно и само с лична карта. Огромният пакет документи – дипломи, сертификати за изкарани курсове, трудова книжка, ТЕЛК-ови решения и т.н., които досега бяха необходими, ще се искат само в краен случай. Идеята е достъпът им до бюрото по труда да е напълно безпрепятствен, за да може да използват максимално възможностите за обучение, стажуване, квалификация и работа, които то предоставя. Новата възможност ще бъде регламентирана с правителствената инициатива „Работа за младите в България“, която ще бъде приета от кабинета със специално решение до края на март. Тя включва пакет мерки, програми и дейности за активизиране, мотивиране, насърчаване, информиране, консултиране, обучение и заетост на младите хора до 29 г. през тази и следващата година, обясни министърът на труда Тотю Младенов.
Младите вече ще бъдат и с предимство при обслужване в бюрото по труда Ако на опашката има хора от различни възрасти, внимание ще получава приоритетно младежът.
В борсите ще бъдат обособени специални интернет кътове, където младите хора ще могат още с влизането си да проверят всички възможности за обучение и работа, без да се налага разговор с посредник. Предстояло обявяването на обществена поръчка за оборудването. Единната информационна система на Агенцията по заетостта, която в реално време показва кой работодател какви кадри търси, е почти завършена, твърдят от социалното министерство.
Трудовите посредници започват мащабна кампания, която включва издирване на нерегистрираните млади безработни. Това ще стане чрез изграждане на неформална мрежа от контакти с помощта на синдикатите, работодателите, неправителствените организации. Ще се прилага същата стратегия, както и за ромите и други пасивни групи, които са извън трудовия пазар. Ще се увеличават мобилните екипи на бюрата по труда в малките населени места. Досега има вече 383 към 70 бюра в страната. У нас младежката безработица е повече от 2 пъти над средната за страната – 26% при общо ниво за страната 11,1% за миналата година. В ЕС сме на 9-о място. В по-тежко положение са 8 страни, сред които Испания, Ирландия, Португалия, Словакия (виж таблицата).
Регистрираните без препитание миналата година са били 63 690 средно на месец, което е 19,1% от всички безработни, сочат данните на Агенцията по заетостта, оповестени във в. „24 часа“. През последните години те се увеличават с малко, но непрекъснато.
По-често проблемът засяга жените – безработните до 29 г. са 54,5%, като в сравнение с 2010 г. са с 626 повече. Най-много са регистрираните на борсата младежи без специалност – 63,1%.
Безработните младежи с работническа специалност са 15,2%, а специалистите – 21,7%.
50,3% от останалите без препитание до 29 г. са с основно и по-ниско образование. Следват завършилите средно специално и професионално образование – 24,5%. Безработните с диплома за средно общо училище са 14,3%.
Най-малко са висшистите – 10,9%, но макар и с малко, техният дял се увеличава в сравнение с 2010 г., когато са били 9,4%.
Продължително безработните повече от 1 г. младежи са били 15 529 средно на месец през 2011 г., което е с 1203-ма повече от 2010-а. Делът им в групата на безработните до 29 г. през последната година също се увеличава – от 22,6 на 24,4%.
По данни на националната статистика обезкуражените, които не учат, не работят и дори не са регистрирани на борсата, са 42 900 (на възраст между 15 и 24 г.) и още 42 300 (между 25 и 34 г.)
Точно тях ще се опитаме да привлечем, да подготвим адекватно за нуждите на бизнеса и да превърнем в активна група работещи, обяснява зам.-министър Костадинова.
През миналата година 43 924 от регистрираните безработни младежи са намерили работа в частни фирми с помощта на държавните трудови посредници. Освен директното насочване към свободни места бюрата предлагат мотивационно обучение, професионално ориентиране, професионални курсове, обучение по компютри и чужди езици. За 2012 г. от бюджета са предвидени 9,6 млн. лв. за мерки за насърчаване на заетостта, които ще стигнат за 4288 души. Специалните схеми по оперативната програма за човешките ресурси са за 27 млн. лв.
За първи път държавата стимулира работодатели да наемат младежи до 29 г., като 6 месеца плаща за тях не само осигуровки, а и заплати според минималния осигурителен праг за съответната длъжност, заяви министър Тотю Младенов. За целта са предвидени 2,5 млн. лв. и се очаква да се осигури заетост на 1573 души.
Много се залага и на осигуряването на първо работно място. По една от схемите на оперативната програма се предлага 6-месечен стаж на 8550 младежи без опит по специалността. Вече са стартирали 1100.Аналогична възможност за старт имат младежи без образование и опит, които да започнат като чираци под ръководството на наставници.