RSS
Oct 23

Близо 600 хил. души разчитат на помощи от държавата

Близо 600 хил. души са получавали социална помощ от държавата миналата година. Повечето от тях са инвалиди, но има и много самотни родители, възрастни, сираци и учащи, чиито домакинства са с доход по-нисък от определен минимум. Това показва изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) за хората, които са зависими от помощта на държавата. В тази категория не влизат безработни и жени в майчинство, които получават обезщетение, но благодарение на това, че са плащали осигуровки. В изследването не са включени и получаващите семейни помощи за деца.

През последните 4 години държавата дава все повече пари за интеграция на хора с увреждания, които далеч не постигат своята цел, установи ИПИ. Проблемите пред намирането на работа водят до трайно понижаване на доходите на тази група и до превръщането й във вечен бенефициент на социални помощи, се посочва в анализа. По данни на Агенцията по заетостта едва 10% от инвалидите работят, което означава, че 250 хил. души си стоят вкъщи, въпреки че са в състояние да се трудят. Основните причини за това са ниското образование и нормативните защити, според които работодателите е почти невъзможно да съкратят такъв работник независимо от представянето му. В интервю за "Дневник" шефът на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски каза, че привилегиите трябва да останат само за служителите, които са се инвалидизирали в съответното предприятие. 

През 2010 г. над 477 хил. души са получили т.нар. интеграционна добавка за телефон, транспорт, диетично хранене, лекарства, обучение. Това е струвало на бюджета 123 млн. лв. Сумата се увеличава всяка година, показва изследването.

Повече са и средствата за помощи за възрастни, самотни родители, сираци, ученици от семейства с много ниски доходи. Въпреки че през миналата година 116 хил. души са били подпомогнати, което е два пъти по-малко спрямо 2009 г. Намалението в броя на хората се дължи на нормативни промени, но парите за тях са повече.

Според ИПИ в държавната политика за социално подпомагане липсва целенасоченост и оценка за ефекта от помощите. Друг недостатък е неефективното разпределение на средствата. "В момента не една социална помощ се отпуска без какъвто и да е подоходен критерий или със силно завишен такъв, което я прави неефективна и води до прахосване на публични средства. Например месечните помощи за деца (35 лв.) са обвързани със завишен доходен критерий (350 лв. на човек от домакинството) и достигат в много малък размер до половината от семействата, без да водят до реално подобряване на грижите за тези деца", се казва в анализа.

 

Източник: www.dnevnik.bg

Автор: Мишел Гутсузян