RSS
Oct 23

Социални работници искат 25% по-високи заплати

Служителите от дирекциите "Социално подпомагане" в 17 общини, четири които в столицата, настояват за увеличение на заплатите им с 25%. В писмо до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане те искат също пълно покриване на командировъчните и транспортните разходи при служебни пътувания, както и не по-малко от 50 лв. месечно допълнително възнаграждение заради условията на труд в социалните служби. Социалните работници имат нужда също от нови служебни компютри и софтуер към тях, които да улеснят работата им.

Протестиращите са представлявани от Националния синдикат на административните служители "Подкрепа". В писмото профсъюзът се позовава на Закона за уреждане на колективните трудови спорове и предлага преговори по отправени искания в най-кратък срок. Целта е да не се нарушава ритъмът на работа на социалните служби.

 

Източник: www.karieri.bg