RSS
Sep 30

Работа като пенсионер

ВЪПРОС: Моля да ми бъде разяснена скорошната промяна в социалоосигурителния закон, която предвижда, че ако си навършил възраст за пенсиониране и не се пенсионираш, а продължиш да работиш тези години ще се изчисляват към пенсията ти с по – висок процент. На мен ми остава 1 година до пенсиониране и от фирмата, в която работя ми казаха, че искат да ме задържат на работа и в бъдеще.
И. Павлова,гр. София
ОТГОВОР:
Съгласно разпоредбите на Кодексът за социално осигуряване /КСО/ и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /НПОС/ от 2009 г. жените придобиват право на пенсия при навършване на 60 години и сбор от осигурителен стаж и възраст 94 – чл. 68, ал. 1-3 КСО и чл. 15, ал. 1, т. 10 НПОС.
От 01.04.2009 г. размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.
В Кодекса за социално осигуряване през 2007 г. беше направена промяна, с която за първи път в новото пенсионно законодателство се въведе „бонус” при определяне на размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст на лица, които продължават да работят без да им е отпусната пенсия след навършване на възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1-3 КСО. До 01.01.2008 г. всяка година стаж отработена при тези условия имаше тежест във формулата при определяне на размера на пенсията 1,5 на сто. След тази дата тежестта на всяка година работа след навършване на пенсионната възраст се повиши от 1,5 на 3 %  и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.
Другото условие, което трябва да е изпълнено, е лицата да имат осигурителен стаж без превръщане от първа и втора категория в трета най – малко 37 години за мъжете и 34 години за жените.
Процентът за всяка година осигурителен стаж след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1-3 КСО се определя за действителен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след декември 2006 г. /чл. 70, ал. 1 КСО/.
Според § 2 от Допълнителните разпоредби на НПОС „действителен стаж” е действително изслуженото календарно време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило без трудово правоотношение, както и времето, през което лицето изцяло се е осигурявало за своя сметка.
Във Вашия случай би било възможно да се възползвате от по – благоприятен размер на коефициента за всяка година стаж ако след като изпълните условията за пенсиониране не се възползвате от правата си и продължите да работите, т.е. освен навършени 60 години имате и най – малко 34 години осигурителен стаж и продължите да работите.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови