RSS
Sep 29

Правото на отпуск за кръводаряване

ВЪПРОС: От 17 години работя на безсрочен трудов договор в нефтохимическия комбинат в гр. Бургас. Работното ми време по договор е с нормална продължителност 8 часа сумирано отчитане по график. Работя на смени по 12 часа.  На 29 и 30 декември 2007 г./събота и неделя/ по график трябваше да бъда на работа. Уведомих началниците си, че в събота ще направя кръводаряване и ще взема полагащите ми се два дни отпуск – в деня на кръводаряването и следващия. Оказва се, че за тези два дни нямам надница. Аргументът на отдел “ТРЗ” беше, че дните са почивни и не ми се полага заплащане, но аз работя на смени и по график, този уикенд беше работен за мен.
Какво е законовото положение и правилно ли ми отказват да ми платят за тези два дни?
В. Радев, гр. Бургас ОТГОВОР: Работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време – до 1 час над намаленото им работно време /чл. 142, ал. 2 и 4 КТ/.
При желание от страна на работника или служителя да дари кръв, той има право на отпуск. Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 2 КТ работодателят е длъжен да освобождава от работа работника при кръводаряване – за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него, т.е. 2 работни дни. Независимо че 29 и 30 декември 2007 г. са били събота и неделя, поради работата на смени и сумираното изчисляване на работното време за Вас те са били работни дни.
За съжаление законът не е предвидил изрично този вид отпуск да се заплаща от работодателя. При кръводаряване заплащането на отпускът зависи от наличието на споразумение, което може да бъде колективно – в колективен трудов договор /ако има такъв сключен между синдикална организация и работодателя и ако този договор има действие спрямо Вас/. Другата възможност, която Кодексът на труда дава е индивидуално споразумение между работника/служителя и работодателя. Ако при възникването на трудовото правоотношение няма сключено такова индивидуално споразумение, то може да се сключи и в един по – следващ момент или за определен случай, при който е необходимо сключването му. Това би могло да стане и с оглед на ползване на отпуск за кръводаряване, стига работодателят да прояви добра воля.
Именно в колективния трудов договор или в евентуално сключеното индивидуално споразумение се определя дали за ползването на отпуск за кръводаряване ще се изплаща възнаграждение и какъв ще е неговия размер.
Имайте предвид, че ако няма такава клауза в колективен трудов договор или индивидуално споразумение, което да урежда ползването и плащането на този вид отпуск, той няма да Ви бъде заплатен.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови