RSS
Jul 18

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит не се начислява

ВЪПРОС: При получаване на заплатата за  м.октомври установих, че ми е изплатена необичайно малка сума за доплащането за трудов стаж и професионален опит.  През месеца е ползван 12 дни платен отпуск и  5 дни отпуск по болест. Моля за мнение редно ли е при описаната ситуация да ме лишават от това доплащане. ОТГОВОР: В съответствие с чл.12, ал.8 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, обн. ДВ, бр.9 от 2007 г. допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за  действително отработеното време през месеца. При посочените периоди на платен отпуск и временна неработоспособност (приемаме, че боледуването обхваща само работни дни) през м.октомври ефективно са отработени само 6 работни дни. Именно за тези работни дни се формира основна работна заплата и върху нея се начислява индивидуалният процент на доплащането. С оглед на общия брой работни дни през м.октомври (23) полагащата се сума на допълнителното възнаграждение  за  ефективно отработените шест работни дни  е малко над една четвърт от обичайно получаваната  сума за отработен пълен месец.
При другите две плащания не е налице  „лишаване” от това доплащане, защото  то се  съдържа  в базовото брутно трудово  възнаграждение (за предходен месец или период), от което се изчислява възнаграждението за дните ползван платен отпуск или обезщетението за дните временна неработоспособност.
Така, възнаграждението за 12 дни ползван платен отпуск се изчислява въз основа на брутното трудово възнаграждение за предходния месец септември  (базов) при условие, че са отработени поне 10 работни дни. В базата, съгласно чл.17, ал.1, т.3 от цитираната наредба, се включва като елемент и доплащането за трудов стаж и професионален опит, което е с постоянен характер. Или допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за базовия месец септември се съдържа в среднодневното брутно трудово възнаграждение. Последното се умножава по 12 дни отпуск, като в изплатената сума за отпуска е отчетено и доплащането за базовия месец.
Аналогично, при определяне на паричното обезщетение за  временна неработоспособност се излиза също от брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени  или дължими осигурителни вноски, за период от 6 месеца. Процедурата включва изчисляване на среднодневно брутно трудово възнаграждение за целия шестмесечен период, след това определяне на дневно парично обезщетение (80 на сто при общо заболяване) и среднодневно нетно възнаграждение за същия период (последното се ползва за ограничител, тъй като върху обезщетението не се дължат лични осигуровки и  данък). Следователно, и при дните с временна неработоспособност се отчита доплащането за трудов стаж като елемент на брутната работна заплата за периода, от който е изчислено  обезщетението.
Известно минимално ощетяване е възможно само ако индивидуалният процент на доплащането през м.октомври е по-висок от този за предходния месец септември или спрямо средния размер за  визирания шестмесечен период.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови