RSS
Oct 20

“Класове” се начисляват след една година стаж

ВЪПРОС: “От две години работя с безсрочен трудов договор в търговска фирма. Поисках от работодателя да ми бъде определено допълнително възнаграждение за трудов стаж, но той ми каза, че трябва да имам поне 3 години работа във фирмата. Знам, че имаше промени в закона по отношение на “класовете”, но не съм наясно какви са те. Моля да ми отговорите имам ли право на допълнително възнаграждение или отказът на управителя на фирмата е правилен?”
Г. Георгиев, Пловдив
ОТГОВОР: В описания случай имате право да получите допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
Законовата уредба на допълнителното възнаграждение за т. нар. класове беше променена. С влизането в сила от 1 юли т.г. на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата допълнителното трудово възнаграждение вече се определя за придобит трудов стаж и професионален опит вместо за продължителна работа. Правото му за получаване възниква при придобит стаж и професионален опит, не по-малко от една година, а не както досега ­ при продължителна работа, не по-малко от 3 години.
Новото допълнително трудово възнаграждение се изплаща за трудов стаж и придобит опит на една и съща, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, се определят с колективния договор на браншово равнище, а ако работодателят не членува в браншови организации ­ с вътрешните правила за организация на работната заплата.
Възнаграждението е месечно и се определя в процент върху основната работна заплата, уговорена в индивидуалния трудов договор.
Минималният му размер беше определен с Постановление № 147 от 29.06.2007 г. на Министерския съвет и той е 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за организация на работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор.
Работниците и служителите, които към момента на влизането на наредбата в сила са получавали допълнителното възнаграждение за продължителна работа, т. нар. класове, не могат да получават новото възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в по-малък размер от досегашния.
Справка:
Член 12 и параграф 1 от Заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови