RSS
Sep 29

Къде е описано ползването на отпуските за 2010 и дали могат да се загубят?

Въпрос: В какъв документ е цитирано, че отпускът за 20100г. се ползва приоритетно и ако не се използва изгаря?

ОТГОВОР: Съгласно чл. 173, ал.2 от Кодекса на труда ( в сила от 30.07.2010 г.) работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.
Разпоредбата на чл. 176, ал.1 КТ предвижда възможност поради важни производствени причини работодателят да може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер на не повече от 10 работни дни.
Това са новите основни правила за ползване и отлагане ползването на платен годишен отпуск. Това означава, че отпуската за 2010 г. трябва да се ползва през същата година. Само „поради важни производствени причини” ще може да се отлага част от отпуската, но не повече от 10 работни дни.
Съгласно чл. 176, ал.3 КТ правото на работника или служителя на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на годината, за която се полага този отпуск. Когато платения годишен отпуск е отложен при условията и по реда на ал.2 правото на работника или служителя на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.
От друга страна § 3е от допълнителните разпоредби на КТ предвижда, че неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години може да се ползва само до 31 декември 2011 г. Изразът „само до 31.12.2011 г.” означава, че след този момент, вече старите отпуски не могат да се ползват.
Следователно, ако периода до края на 2010 г. е недостатъчен или по други причини не е възможно да се използват всички натрупани до 01.01.2010 г. отпуски за минали години отпуски (за 2009, 2008, 2007 и т.н.), както и ползването на отпуска за 2010 г., има реална възможност работниците и служителите да „загубят” цялата или част от отпуската полагаща се за 2010 г.
И тъй като § 3е от ДР на КТ позволява старите отпуски (до 01.01.2010 г.) да се използват до края на 2011 г., то по-добре е първо да се използва отпуската за 2010 г., след което през 2011 г. да се ползват натрупаните до 01.01. 2010 г. стари отпуски.
Това разбира се преценява от страните по трудовото правоотношение, както в зависимост от броя работни дни „натрупани стари отпуски”, така и от възможностите за съответното предприятие.

Източник: www.mlsp.government.bg

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови