RSS
Sep 29

Как учители и директори да ползват натрупания стар отпуск от минали години?

Въпрос: Как учители и директори да ползват натрупания стар отпуск от минали години?

ОТГОВОР: След промените в кодекса на труда от 30.07.2010г. се промени и механизма при който се запазваше стария неизползван отпуск. Отпадна текста, който гарантираше запазването на неизползвания отпуск до прекратяване на трудовите правоотношения.

Промените в чл. 173 и 176 от КТ от 30.07.2010г. визират следното:

Платеният годишен отпуск е предназначен за съответната година и за следващата година могат да се запазят само 10 дена.
През тази календарна година, според промените трябва да се използва първо отпускът за 2010г. и от него може да се оставят само 10 дена.
За старите натрупани отпуски законодателят е предвидил срок до края на  2011г. и до тогава се погасява това право за работника.
За работещите в системата на образованието не са предвидени изключения или ограничения, като поясняваме категорично че няма забрана за ползването на платения годишен отпуск, било то нов или стар в учебно време.
Работодателите на работещите в системата на образованието трябва да направят график за ползването на отпуска, подреден по категории "нов или стар" с цел работещите учители и директори да не изгубят натрупания отпуск.
Ако съответния работодател по някакви причини не е направил график с който да гарантира използването на платения отпуск, то работника може сам да определи времето на ползване на отпуска, като уведоми писмено работодателя две седмици предварително.
Ако учителите или директорите са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, то те ползват платения си отпуск  наведнъж в календарната година, в която са е върнали от изброените видове отпуски.
Когато обаче учителите или директорите са ползвали дългосрочен отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, то те имат срок за ползване на натрупания платен отпуск от две години, като този срок започва да тече от явяването на работа след гореспоменатите отпуски.

 

 

Източник: www.podkrepa-obrazovanie.com

Автор: Юлиян Петров

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови