RSS
Oct 20

Заплащане и стаж при стачка

ВЪПРОС: “Работя по трудов договор, но в момента сме в стачка. Аз не участвам в нея, обаче няма как да изпълнявам трудовите си задължения. Каква заплата ще получа за времето на стачката и ще ми се зачете ли това време за трудов стаж?”
Ж. Иванова, София

ОТГОВОР: Щом като не участвате в стачката, за времето, през което тя продължава, ще имате право на брутното си трудово възнаграждение. Времето на провеждане на стачката се зачита за трудов стаж.
Работниците са длъжни да бъдат в предприятието през установеното за тях работно време, докато трае стачката. Участието в стачка е доброволно. На работник, който не е участвал в стачка, но поради стачката на други работници не е могъл да изпълнява трудовите си задължения, се заплаща трудово възнаграждение като при престой не по негова вина. Той има право на брутното си трудово възнаграждение за това време. Участващият в стачката работник не получава трудово възнаграждение за времето, през което поради участие в стачка е преустановил изпълнението на трудовите си задължения. За това време той може да получи обезщетение за сметка на специално обособен стачен фонд, създаден със средства на самите работници или на синдикатите.
За времето на участие в законна стачка работникът има право на обезщетение за сметка на общественото осигуряване по общия ред, а ако стачката е призната за незаконна - само ако е доброволно осигурен. Времето на участие на работниците в законна стачка се зачита за трудов стаж.
Работникът не отговаря дисциплинарно и имуществено за участие в законна стачка, а за участие в незаконна стачка той отговаря дисциплинарно и имуществено съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и на другите закони.

Справка:
Член 267, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 18 и 19 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови