RSS
Oct 20

Наследяване по закон

ВЪПРОС: Баща ми е внесъл земите си през 1950 г. в ТКЗС. Починал е през 1975 г. Майка ми почина през 1986 г. След 1989 г. е възстановена и записана наследствена земя на името на баща ми. Негови наследници сме аз и брат ми. Брат ми почина през 1998 г., съпругата му е жива, но не са имали деца. Въпросът ми е съпругата на брат ми има ли право да наследи част от бащините ми земи?
Григор Христов, Криводол, обл. Враца

Уважаеми господин Христов, към момента на откриване на наследството, оставено от баща Ви, и възстановяване на земеделските земи Вашият брат е бил жив и е приел това наследство. Всеки от Вас двамата е притежавал равни части от това наследство, включително земеделските земи - или по 1/2 идеална част. Когато брат Ви е починал и не е оставил низходящи, негови наследници по закон, съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 2 ЗН, са съпругата му и Вие като негов брат. Частите се определят в зависимост от това колко време е продължил бракът между брат Ви и неговата съпруга до момента на откриване на наследството. Ако бракът е продължил до десет години, частта на съпругата е 1/3, а ако е над 10 години, частта е 2/3 идеални части от придобитата по наследство от брат Ви 1/2 идеална част от имота. Или съпругата на брат Ви в конкретния случай наследява и участва в съсобствеността на възстановените земеделски земи на баща Ви като наследник на съпруга си.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови