RSS
Oct 23

Allianz: Спестяванията за пенсия ще движат благосъстоянието в много държави

 

Повишаването на спестяванията за пенсия ще се превърне в движеща сила за паричното благосъстояние в САЩ и много държави от Европа и Азиатско-тихоокенския регион. Това прогнозира Ренате Финке, старши анализатор в Allianz в проучване, публикувано в доклада на компанията "Демографски пулс". Според него до 2020 г. световният пенсионен пазар ще нараства средно с по 4.7% годишно, или общо с 66 на сто, въпреки негативните ефекти от сегашната криза. Това означава, че активите, събирани за пенсия, ще нараснат от 22 трилиона евро на 36 трлн. евро за десет години.Ренате Филке очаква най-динамично да растат развиващите се пазари в Азия и до 2020 техният обем да се увеличава с близо 17 на сто годишно. Така след десет години те ще разполагат с 2.2 трлн. евро вноски на бъдещи пенсионери, равно на сегашния им обем във Великобритания.

Подобно активно развитие се очаква и в държавите от Централна и Източна Европа, които са въвели задължителното допълнително осигуряване. Сред страните с такива вноски е и България – в универсалните фондове всеки месец се превеждат 5% от осигурителния доход. За региона очакванията на Allianz са ръстът да бъде средно 15.5% на година.

Заради финансовата криза и обезценяването на фондовите пазари активите на пенсионните схеми силно са се понижили, но според изследването именно намалените пари за пенсия ще предизвикат хората да спестяват повече, за да компенсират разликата. Според анализа този процес няма да бъде само в развити държави като САЩ и в Западна Европа, а ще го има и в развиващите се страни.

В доклада се прогнозира тенденция бъдещите пенсионери да разпределят по-добре източниците си на доход след като спрат да работят. От Allianz очакват бъдещата пенсионна система да се основава на комбинация от устойчив държавен стълб и доброволно осигуряване.

 Източник: www.dnevnik.bg

Автор: Весела Николаева