RSS
Jun 26

Създаване на синдикална организация

Въпрос: Бихте ли ми отговорили на следните въпроси за създаване на синдикална организация в частно предприятие: минимален брой членове;членски внос;-ангажименти към централата на КНСБ. Предварително благодаря!

Отговор: Не съществува разлика в статута и правомощията на синдикалната организация в зависимост от вида собственост на предприятието. Единствената разлика е, че понякога частните собственици, особено ако са с по-ниска индустриална култура, оказват по-силен натиск и противодействие при упражняване правото на работниците да се сдружават. Но ако те са категорични в желанието си да създадат синдикална организация никой няма право да им пречи. В тази връзка КНСБ отдавна настоява правото на синдикално сдружаване да бъде разписано в специален закон, който да предвижда и санкции за работодателите, които преследват работници за синдикално членство. Твърдим, че правото на синдикално сдружаване по своята природа е част от човешките права, така както и членуването в политически партии. Но ако в момента в България закона наказва онзи , който преследва друго лице заради членство в дадена политическа партия, то преследването по синдикален признак все още не е ограничено със специален закон у нас. Приема се, че в тази материя действат конвенции 89 и 98 на Международната организация на труда - Женева, които са ратифицирани от българската държава и имат пряко приложение за защита на правото на човек да учредява синдикални организации и да членува в тях.
Следващото важно обстоятелство, което трябва да имате предвид е, че членството в КНСБ се реализира чрез нейните основни членове - федерации, синдикати и съюзи , всеки от които има собствен устав. Например , ако работите в сферата на металургията да речем, създаването на СО ще се подчинява на уставните разпоредби на СФ "Металици". Независимо от различията в отделните устави обаче, се приема че минимално изискуемият брой учредители е 3 души. В Кодекса на труда тази бройка е 5 човека, но този праг има значение единствено когато се установява националната представителност на КНСБ , т.е във вашия случай бройката от 5 човека няма императивно приложение. Просто ако сте 3, вашата организация няма да бъде взета предвид при установяване представителността на КНСБ на национално равнище. Във всички случаи обаче, вашата организация от 3 човека ще бъде легитимна и представителна за вашето предприятие, а членовете на нейното синдикално ръководство ще ползват закрилата на чл. 333, ал.3 от КТ при уволнение. Що се отнася до процедурния ред и попълването на учредителни документи можете да ги намерите в сайта ни - секция "Станете част от нашето семейство".
Както беше посочено отделните федерации, синдикати и съюзи имат отделни устави, в които всяка една от тях определя и членския внос на техните организации. В масовият случай, схемата на членския внос е следната: базата за изчисление е 1 % от нетното трудово възнаграждение. От събраната сума 60% остават при вас в организация, а 40 % се превеждат на по-горните равнища - федерации и КНСБ. Разбира се , описаната схема следва да приемате с условности. По-важното е как е решен този въпрос в федерацията , в която ще изберете да членувате. При избора ви на федерация, водещо следва да бъде в кой отрасъл или бранш е позиционирано вашето предприятие. Така ще сте сигурни ,че спецификата на вашия труд ще бъде оценена, но и ще можете да защитите в по-голяма степен вашите права и интереси като ползвате клаузите на браншовия колективен трудов договор сключен на национално ниво.
Що се отнася до последната част от вашия въпрос:
Организационната ни структура е такава, че вие като СО няма да имате ангажименти към Централата на КНСБ, а единствено към вашата федерация, синдикат или съюз. По-скоро с членството си ще имате възможността да ползвате услугите на конфедералните териториални структури в цялата страна, към които има изградена и система на доверени на синдиката адвокати.
Като ви пожелавам успех в начинанието, потвърждавам че можете да разчитате на нас за допълнителна информация и конкретни съвети.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови