RSS
Jun 26

Точки или години за пенсиониране

Въпрос: Имам ли право да си закупя няколко Точки или години за пенсиониране. Чувал съм,че някои си купуват до 3 години по закон.
В момента съм на 53 години и има следните категории трудов стаж:
8 г. 0 м. 12 дни – ІІІ категория труд, 10 г. 01 м. 23 дни – по книжка за пенсионни документи от българската армия 1 категория труд; 14 г. 06 м. 0 дни – по заверени осигурителни книжки като ЕТ и 2 г.1м.20 дни с удостоверение за отбита редовна военна служба.   
По моите изчисления събирам около 94 т. и към 31.12.2010 г. няма да мога да достигна необходимите 100 т.

Отговор: Правилно сте изчислил точките, които до този момент събирате. На този етап не можете да се ползвате от ранно пенсиониране, тъй като нямате необходимите за това 100 точки.  Възможно е да закупите недостигащ Ви осигурителен стаж до пет години само ако сте навършил общата възраст за пенсиониране за мъжете – 63 години /§ 9, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване/.Законът не позволява да закупувате точки, които да прибавяте към недостигащите за пенсиониране в условията на първа категория труд.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови